Підхід, заснований на правах

Мета правоорієнтованого підходу до освіти проста: забезпечити кожній дитині якісну освіту, що гарантує дотримання та створення сприятливих умов для реалізації її права на гідність і оптимальний розвиток. Однак досягти цієї мети набагато складніше. Право на освіту – один із пріоритетів у порядку денному міжнародної спільноти. Воно закріплене у численних договорах щодо прав людини, уряди країн визнають його центральну роль у прагненні до розвитку і соціальних перетворень. Це визнання унаочнено у цілях, стратегіях і завданнях, що їх міжнародна спільнота ставить перед собою протягом останніх 20 років. Цілі руху «Освіта для всіх» було окреслено 1990 року в Джомтьєні (Таїланд) і підтверджено 2000 року на Світовому освітньому форумі в Дакарі (Сенегал). У Цілях розвитку тисячоліття, встановлених 2000 року, уряди країн світу взяли на себе зобов’язання до 2015 року забезпечити загальний доступ до безплатної, якісної, обов’язкової початкової освіти. У підсумковому документі Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з питань дітей «Світ, придатний для життя дітей» 2002 року країни підтвердили ці зобов’язання та погодили низку стратегій і заходів задля їх досягнення. У багатьох регіонах встановлено амбітніші цілі. До прикладу, країни Латинської Америки та Карибського басейну одна за одною роблять обов’язковою освіту для дітей дошкільного віку. Ця низка стратегій дала результат – якщо 1948 року, коли освіту було визнано правом людини, доступ до будь-якої формальної освіти мала менша частка дітей у світі, то нині більшість дітей ходить до школи, а рівень залученості до формальної освіти після початкового ступеня зріс.

Для розвитку правоорієнтованого підходу до освіти потрібна основа, яка регулювала би питання права доступу до освіти, права на якісну освіту і поваги до прав людини в освіті. Ці виміри взаємозалежні та взаємопов’язані, а для освіти, ґрунтованої на правоорієнтованому підході, потрібна реалізація всіх трьох. Право на освіту вимагає роботи над забезпеченням загального доступу, зокрема вжиття всіх необхідних заходів, щоб охопити найбільш маргіналізованих дітей. Однак просто залучити дітей до шкіл недостатньо, це не гарантує освіти, яка дає змогу досягати економічних і соціальних цілей, здобувати навички та знання, розвивати цінності та підходи, що плекають відповідальну й активну громадянську позицію.

Щоб забезпечити якісну освіту відповідно до Дакарського плану дій (2002 р.) та цілей освіти, розроблених Комітетом з прав дитини, слід звернути увагу на актуальність навчальної програми, роль учителів, характер і етос навчального середовища. Правоорієнтований підхід вимагає неухильного визнання людських прав дітей і поваги до них під час навчання в школі, зокрема шанобливого ставлення до їхньої ідентичності, свободи волі та недоторканості. Це сприятиме покращенню показників відсіювання, а процес освіти надаватиме дітям впевненості у своїх силах, залучатиме їх до участі, стане прозорим і підзвітним. До того ж інклюзії не домогтися, якщо не вжити заходів для забезпечення реалізації права дітей на свободу від дискримінації, належний рівень життя і конструктивну участь. Якісної освіти неможливо досягти без урахування права дітей на здоров’я і благополуччя. Діти не можуть оптимально розвиватися, коли зазнають принизливих покарань або фізичного насильства. Ця концептуальна база наголошує на необхідності цілісного підходу до освіти, що спирається на універсальність і неподільність усіх прав людини. У наступних розділах викладено основні елементи, які слід врахувати в кожному з трьох згаданих вище вимірів.

1. Право на доступ до освіти

- Освіта упродовж усього дитинства та згодом

- Наявність і доступність освіти

- Рівність можливостей

2. Право на якісну освіту

- Всебічна, актуальна й інклюзивна навчальна програма

- Правоорієнтоване навчання та оцінювання

- Сприятливе для дітей, безпечне і здорове середовище

3. Право на повагу в навчальному середовищі

- Шанобливе ставлення до ідентичності

- Шанобливе ставлення  до права на участь

- Шанобливе ставлення до права на недоторканість

Джерело "A Human Rights Based Approach to Education for All"

Цей же документ для зручності на сторінці "Англомовні матеріали" нашому сайт під номером 1