Угода користувача онлайн платформи

Угода користувача онлайн платформи icfinedy.oeg Ми дякуємо Вам за проявлену зацікавленість до онлайн платформи icfinedu.org.

Онлайн платформа icfinedu.org розроблена в рамках проекту UNICEF в Україні «Інклюзивна освіта і МКФ для вчителів (навчальний тренажер)», розміщена в мережі Інтернет і підтримується ГО «Соціальна синергія» в межах договору та в період чинності відповідного проєкту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. При використанні будь-якої функції або сервісів на онлайн платформі icfinedu.org (надалі — Платформа) будь-яка фізична особа (далі — Користувач) незалежно від її правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді користувача онлайн платформи (далі — Угода).
1.2. Користувач надає свою згоду на дотримання умов Угоди, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері самим фактом реєстрації на Платформі та фактом використання Платформи. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень Угоди, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері, Користувач не може користуватися Платформою.
1.3. Адміністратор Платформи може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати Угоду без попереднього повідомлення Користувача.
1.4. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома на Платформі icfinedu.org. Користувач надає свою згоду на внесення Адміністратором змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.
1.5. У Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Адміністратор — Громадська організація «Соціальна синергія»;
Платформа — веб-сайт icfinedu.org;
Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, яка користується Платформою;
Сервіси Платформи — надаються віддалено (онлайн):
а) «Навчальний тренажер» з можливість отримання сертифікату про підвищення кваліфікації;
б) «Практичний модуль» для самостійної роботи;
в) неповторюваний функціонал «Конкурс» згідно умов.
Послуга — будь-яка дія, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який використовується в процесі здійснення певної діяльності, в т.ч. для задоволення особистих потреб Користувача;
Персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована завдяки їх використанню.
Тимчасові дані в браузері користувача — так звані файли cookie, помічні для роботи сайту і надання якісної послуги Користувачу.
1.6. На Платформі можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання певних сервісів Платформи, Користувач може зареєструватись на Платформі, в результаті чого для Користувача буде автоматично створений його унікальний обліковий запис.
2.2. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе при заповненні відповідної реєстраційної форми та/і даних в обліковому записі.
2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використанні Платформи, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.
2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.
2.5. Крім випадків, прямо передбачених Угодою, Адміністратор зобов'язується вчиняти всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які зберігаються на Платформі.
2.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках користування Платформою для включення таких даних до бази персональних даних користувачів Платформи.
2.7. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача, у т.ч. в разі його невикористання Користувачем протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців.
2.8. При реєстрації на Платформі Користувач зобов'язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність використаного ним паролю і захист свого облікового запису.
2.9. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора направивши йому відповідне повідомлення на email: [email protected] для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.
2.10. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані та логін і пароль. Цей пункт поширюється як на передачу Користувачем особистих даних третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем особистих даних поза його волею.

3. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач може використовувати Платформу без реєстрації, за виключенням Сервісів Платформи.
3.2. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов'язується дотримуватись умов Угоди при використанні сервісів Платформи.
3.3. Адміністратор має право обмежувати можливість використання Користувачем деяких сервісів Платформи без отримання попередньої згоди Користувача з умовами Угоди.
3.4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.
3.5. Крім випадків, прямо передбачених Угодою, Адміністратор зобов'язується вживати всі заходи, передбачені чинним законодавством для захисту даних, які Користувач зберігає на Платформі при користуванні ним.
3.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках використання сервісів Платформи для включення таких персональних даних до бази персональних даних Користувачів Платформи.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою, захистом даних та персональних даних Користувача регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщується на Платформі.

5. СЕРВІСИ ПЛАТФОРМИ

5.1. Платформа призначена виключно для надання Користувачам інформаційних послуг, зокрема, доступу до загальнодоступної (публічної) інформації, інформації, яка правомірно надана третіми особами, об'єктів прав інтелектуальної власності, які правомірно використовуються шляхом розміщення на Платформі.
 5.2. На Платформі не розміщується і Платформа не призначена для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої Адміністратором не отримані належні дозволи і повноваження.
5.3. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об'єктів прав інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов'язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об'єктів прав інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.
5.4. Адміністратор після реєстрації Користувача через Платформу та на основі акцепту договору з Користувачем:
5.4.1. надає послугу онлайн доступу до Навчального тренажера з можливістю отримання сертифікату, що свідчитиме про підвищення кваліфікації;
5.4.2. після отримання сертифікату надає можливість користуватися Практичним модулем;
5.4.3. надає можливість взяти участь у конкурсі для освітян, відповідно до умов конкурсу.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ

6.1. Користувач при використанні Платформи може розміщувати інформацію і об'єкти прав інтелектуальної власності (далі — Контент). При цьому в разі розміщення Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом або майновими правами на нього і/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від третіх осіб. У разі пред'явлення претензій Адміністратору Користувач зобов'язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв'язку з неправомірним розміщенням Користувачем Контенту на Платформі.
6.2. Користувач зобов'язується не використовувати сервіси Платформи для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, поширює ненависть і/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Платформи будь-якої інформацію еротичного, сексуального або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов'язані з розміщенням Користувачем на Платформі незаконної інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.
6.3. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення Контенту на Платформі. Адміністратор не перевіряє Контент, що розміщується Користувачами, і/або правомірно відтворений з інших джерел, в т.ч. мережі Інтернет, за умови наявності посилання на джерело такого Контенту, і не несе відповідальності за його достовірність і правомірність.
6.4. При використанні Платформи Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/ або об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.
6.5. При використанні Платформи Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.
6.6. Надання інформаційних послуг і розміщення реклами на Платформі здійснюється виключно Адміністратором або за попередньої письмової згоди з Адміністратором. Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачами заборонено, в іншому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністратору понесені збитки в повному обсязі.
6.7. Інформація, яка розміщується на Платформі, не повинна містити:
  • обмеження прав осіб з інвалідністю;
  • обмеження прав меншин;
  • видачі себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
  • матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;
  • матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
  • нав'язливу рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав'язувати послуги іншим способом;
  • матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті;
  • реклами алкоголю, нікотину та наркотичних засобів;
  • записів на будь-чию адресу, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції;
  • записів, що містять матеріали порнографічного характеру.
6.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням сервісів Платформи, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені комп'ютеру і/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.
6.9. Адміністратор зобов'язується повідомити Користувачеві про претензії третіх осіб щодо розміщеного Користувачем Контенту. Користувач зобов'язується або надати Адміністратору права на публікацію Контенту, або видалити Контент.
6.10. Адміністратор має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

7. ВИНЯТКОВІ ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

7.1. Платформа, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Адміністратора.
7.2. Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Платформи будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Платформи.
7.3. Платформа надається для використання Користувачами за принципом «as is» (як є). Адміністратор не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Платформи, своєчасності і точності їх роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності сервісів Платформи цілям Користувача.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

8.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Платформі, а також при використанні сервісів Адміністратора, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Платформою; відсутністю можливості отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Платформи.
8.2. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до надаваних Платформою та послуг. Функціонування Платформи може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.
8.3. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Платформи по роботі ресурсу.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ця Угода, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері являють собою складові договору між Користувачем і Адміністратором щодо порядку використання Платформи і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.
9.2. Документи: Угода, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері написані українською мовою, регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України за їхнім україномовними текстами. Питання, не врегульовані Угодою, Положенням про конфіденційність, Положенням про тимчасові дані в браузері, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються Угодою, Положенням про конфіденційність, Положенням про тимчасові дані в браузері, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України за місцем знаходження Адміністратора. Всюди за текстами Угоди, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.
9.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках Угоди, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.
9.4. Ніщо в Угоді, Положенні про конфіденційність, Положенні про тимчасові дані в браузері не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених Угодою, Положенням про конфіденційність, Положенням про тимчасові дані в браузері.
9.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Угоди, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері, будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність їхніх інших положень.
9.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угоди, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.
9.9. Документи: Угода, Положення про конфіденційність, Положення про тимчасові дані в браузері, складені українською мовою і розміщені на Платформі з доменним ім'ям icfinedu.org.

Дата останньої зміни документів: 15 березня 2021 р.
РЕКВІЗИТИ:
ГО «СОЦІАЛЬНА СИНЕРГІЯ»
ЄДРПОУ 42571900
e-mail: [email protected]